Strona główna Prawnicy

Prawnicy

Marcin Kropidłowski

Adwokat

Od 2009 r. członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Po ukończeniu studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu karierę prawniczą rozpoczął w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych, z którym współpracuje do dzisiaj. Z ramienia tej instytucji przeprowadził ponad 400 szkoleń prawnych dla gminnych i powiatowych radnych oraz pracowników samorządowych. Ma kilkuletnie doświadczenie w zakresie świadczenia stałej obsługi prawnej jednostkom samorządu terytorialnego. Jest też członkiem rady nadzorczej dużej spółki komunalnej.

Poza samorządem terytorialnym od kilku lat prowadzi stałą obsługę prawną spółki działającej na międzynarodowym rynku w branży produkcyjnej. Reprezentuje klientów w sporach sądowych i przy negocjacjach gospodarczych. Jako obrońca występuje w procesach karnych, najczęściej w sprawach karnych gospodarczych.

Jacek Mańczak

Radca prawny

Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych. Przez wiele lat orzekał jako arbiter w Zespole Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, najczęściej przewodnicząc zespołom orzekającym. Ekspert Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, który świadczył również stałą obsługę prawną wielkopolskim gminom. Autor licznych opracowań z zakresu prawa gospodarczego. Przez wiele lat świadczył stałą obsługę prawną na rzecz podmiotu prowadzącego działalność importową. Posiada doświadczenia w zakresie prowadzenia spraw sądowych oraz administracyjnych, podatkowych i celnych. Praktykujący prawnik znający realia biznesu i codzienność funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Autorytet w swojej branży.

Małgorzata Pietraszewska

Aplikant radcowski

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Podyplomowego Studium Podatków i Rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Praktykuje szczególnie w zakresie prawa nieruchomości. Przez wiele lat pracowała w spółce komunalnej miasta Poznania, w której była odpowiedzialna za obsługę nieruchomości będących własnością Miasta, w tym w funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych nieruchomości, w których Miasto ma swój udział. Z upoważnienia reprezentowała ona Miasto podczas zebrań wspólnot mieszkaniowych i zajmowała się m. in. opiniowaniem wniosków o zniesienie współwłasności oraz prowadzeniem spraw z zakresu bezumownego korzystania z nieruchomości. Jest to prawnik z bogatym praktycznym doświadczeniem.

Aleksander Prusiński

Aplikant adwokacki

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Seminarzysta w Katedrze Postępowania Karnego, gdzie obronił pracę magisterską pt.: „Postępowanie karne w przedmiocie odpowiedzialności karnej członków zarządów spółek kapitałowych”.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce. Zajmował się sprawami zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych. W obszarze jego zainteresowań leżą kwestie związane z postępowaniem karnym, prawem karnym materialnym oraz prawem karnym gospodarczym. Interesuję się również prawem administracyjnym i postępowaniem administracyjnym.

Współzałożyciel koła naukowego Ius et Politica. Laureat XII Lokalnego Konkursu Krasomówczego organizowanego przez ELSA Poznań.

Kancelaria Adwokacka Marcin Kropidłowski ul. Poznańska 43/4
60-850 Poznań
+48 696 541 550