O mnie

Marcin Kropidłowski

Adwokat

Zawód adwokata wykonuję nieprzerwanie od 2012 roku. Mam praktyczne doświadczenie w reprezentowaniu klientów zarówno przed sądami powszechnymi, jak i przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym. Na stałe kompleksowo obsługuję Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu oraz trzy wielkopolskie gminy, w tym jednostki wykorzystujące znaczny potencjał inwestycyjny, zarówno ze środków własnych, jaki i pozyskanych ze źródeł zewnętrznych w postaci dofinansowań. Opiniuję projekty umów, aktów prawnych i decyzji administracyjnych. Doradzam, aby minimalizować ryzyko zaistnienia niekorzystnych zdarzeń prawnych i reprezentuję klientów w sprawach spornych. W takich sprawach mam doświadczenie w występowaniu nie tylko przed sądami, ale również w mediacjach przed różnymi ośrodkami mediacyjnymi i mediatorami, w tym także przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP. Nie obawiam się wyzwań, ale staram się być zawsze przygotowanym na różne scenariusze. Cenię sobie przede wszystkim zaufanie ze strony klientów, fachowość, terminowość i skrupulatność, jak i dobrą atmosferę wzajemnej współpracy. Na co dzień staram się wartości te budować.

Moje dotychczasowe doświadczenie prawnicze nie opiera się wyłącznie na obsłudze jednostek samorządu terytorialnego. Również wszechstronność prawniczą traktuję jako istotną wartość zawodową, szczególnie w przypadku zawodu adwokata. Broniłem w procesach karnych i postępowaniach przygotowawczych w różnych lokalizacjach na terenie kraju, niejednokrotnie odległych do Poznania. Mam również praktyczne doświadczenia w sprawach rodzinnych, gdzie nierzadko sama tylko litera prawa ustępuje właściwemu przedstawieniu sytuacji, w której musi ona znaleźć zastosowanie.

Od kilku lat jestem członkiem rad nadzorczych spółek komunalnych. Obecnie jestem przewodniczącym rady nadzorczej jednej z takich spółek. W przeszłości przeprowadziłem ponad 400 szkoleń prawnych, głównie z zakresu procedury administracyjnej.

Zapraszam do współpracy z moją Kancelarią.

 

Kancelaria Adwokacka Marcin Kropidłowski ul. Poznańska 43/4
60-850 Poznań
+48 696 541 550