Biznes

Z naszych doświadczeń wynika, że podejmowanie decyzji biznesowych ma specyficzną dynamikę. Niezależnie od długoterminowych strategi trzeba wiedzieć tu i teraz. Co prawda nie każda decyzja przynosi wymierne efekty gospodarcze, ale każda musi być podjęta ze świadomością zakresu ryzyka, również w aspekcie prawnym. Porady prawne udzielane w biznesie muszą być rzeczowe i konkretne. Nie ma miejsca na nadmierne teoretyzowanie. Ważne jest tutaj doświadczenie, ale i otwartość na nowe rozwiązania. Wrogiem takiej działalności jest przywiązanie do utartych schematów działania i brak zdecydowania. Nową rzeczywistość kreuje Klient, my dbamy o to, aby pod względem prawnym było to działanie świadome i bezpieczne.

Klientów biznesowych mamy wielu. Współpracę prowadzimy zarówno w modelu stałym przy założeniu rozliczeń ryczałtowych, jak i zadaniowym – zależnie od bieżących potrzeb. Zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Adwokacka Marcin Kropidłowski ul. Poznańska 43/4
60-850 Poznań
+48 696 541 550